Search artalog.net...
 

Group 2 Gallery

     Group 2 Gallery - Brussels - Belgium     Ann DIERCKX
 

Ann DIERCKX - Untitled

 
Ann DIERCKX Untitled  
Ann DIERCKX - Untitled
Acrylic on canvas - 2001
151 x 140 cm.

Price : Please contact gallery
Group 2 Gallery
Tel. : +32 (0)2 539 23 09 - 538.00.96
www.group2gallery.be


Ann Dierckx gaat volledig op in haar kunst en beschouwt haar artistieke bedrijvigheid geenszins als bijzaak. Integendeel, het grootste deel van haar leven speelt zich af binnen de muren van haar atelier. Dit is haar universum waar ze zich totaal kan overleveren aan haar passie. Ze heeft weinig contact met andere kunstenaars of critici. Dit is geen persoonlijke keuze, want door haar omzwermingen doorheen het Afrikaanse vasteland zijn haar contacten noodgedwongen sporadisch en van korte duur. Ann heeft resoluut gekozen voor de abstractie. Zij ziet geen heil in tekenen naar de natuur zoals het gros van de kunstenaars overgeplaatst in een exotische omgeving. Het figuratief weergeven van kleurrijke scènes en personages ligt haar niet. Hierdoor is haar kunst nooit anecdotisch, maar wel universeel. Haar composities zijn zuiver abstract, zonder de minste beïnvloeding van buitenaf. Eigenlijk voelt ze zich als het ware hermetisch afgesloten van haar omgeving, alhoewel ze toch een minieme verschuiving in haar kleurenpalet waarneemt, telkens ze haar tenten opslaat in een zoveelste onbekende omgeving. Haar thema' s worden haar niet gedicteerd door de buitenwereld. Ze komen van binnenuit en ze draagt ze waar ook overal met zich mee. Meestal reduceren ze zich tot vertikale of horizontale banen, lijnen of stippen. Soms zijn het zwierige bogen, heel even zelfs grillige kronkels. Hier en daar worden het zelfs abstracte lappendekens die, wie weet, ingegeven werden door de geometrische motieven van Afrikaanse weefsels. Met dit karig gamma creëert zij een oneindig gevarieerd en boeiend oeuvre dat zeer homogeen maar nooit monotoon overkomt.