Search artalog.net...
 

Group 2 Gallery

     Group 2 Gallery - Brussels - Belgium     HEERBRANT
 

HEERBRANT - Linear composition

 
 HEERBRANT Linear composition  
HEERBRANT - Linear composition (Composition linéaire)
Monotype, coloured ink & wax - 1956
49 x 34 cm.

Price : Please contact gallery
Group 2 Gallery
Tel. : +32 (0)2 539 23 09 - 538.00.96
www.group2gallery.be


Henri Heerbrant ( Brussels 1912 -1982 ) worked at the municipality of Ixelles as a an architect – designer. Heerbrant was a self-made artist, figurative and abstract at the same time, which was rather upsetting the art critics, since they were unable to “classify” his work. He considered himself a disciple of Paul Klee, who taught him to draw, and of Victor Brauner, who inspired him in creating a world of his own, populated by strange little men looking like Heerbrant himself. Daumier’s work incited him to turn his fellow-men, colleagues and politicians into ridicule by caricaturing their vices, German expressionists Grosz and Dix made him transform real portrait-studies by adding clownesque elements and change compositions by inclining and breaking the space into fragments, creating hereby a dynamic impression. Heerbrant was very interested in ancient cultures, rituals, supernatural forces and ancestral cults. Egyptian, Greek and Roman mythology, Precolumbian and Maya art, Persian miniatures and African tribal sculpture were all sources of inspiration for his fantastic creatures and strange bestiary. Heerbrant was a communist at heart and lived up to his principles and ideals without accepting any compromise. Moreover, his cynical sense of humor turned him into a lonely man with few friends and plenty of enemies. Nevertheless, famous belgian collectors such as Bénédict Goldschmidt, Baron Bertie Urvater, Philippe Dotremont and Fernand Graindorge found the way to his atelier and discovered a great artist and a genuine alchimist, experimenting continuously with home-made colours, acids and varnishes, using all kinds of techniques and tools…They saw watercolours, gouaches and oils on paper, charcoal- and ink drawings, monotypes, lithographs, woodcuts and linoprints, shining copperplates and black carved slates, drypoints, aquatints, collages and totems. Henceforth, Heerbrant’s works traveled around the world in the company of great artists such as Klee, Brauner, Ernst etc.. He was invited several times to exhibit at the Biennials in Venice, Ljubljana, Sao Paulo and the US ( Pittsburgh, Dallas, New York, Cincinnati ) and his works were commented by famous poets and even by the great Magritte himself, who compared him to Klee. Group 2 Gallery has organized several one-man shows and published an illustrated monography about the artist in 1991. Works by Heerbrant are regularly integrated in group and thematic exhibitions at Group 2 Gallery.

Henri Heerbrant ( 1912 - 1982 ), geboren en getogen Brusselaar, was tekenaar-architect bij de Gemeente Elsene. Door zijn enorm sociaal engagement onderhield hij veelvuldige contacten met de arbeidersklasse. Vandaar wellicht zijn voorliefde voor de traditionele volkskunst die zich uit in gepolychromeerde linosneden. Zijn belangstelling voor de klassieke oudheid en de primitieve beschavingen vindt men terug in zijn hiëratische personages en zoömorfe objecten die duidelijk geïnspireerd zijn op de precolumbiaanse imagerie. Deze thematiek heeft hij gemeen met Paul Klee en Victor Brauner die hij zijn meesters noemt. Ook de Duitse expressionisten Georges Grosz en Otto Dix hebben hem beïnvloed zowel naar vorm als naar inhoud. Heerbrant was een verscheurd man die zich afvroeg of kunst geen overbodige luxe was in een wereld vol onrecht. Zijn afkeer voor elk elitair gedoe en artistieke drukdoenerij bemoeilijkten zijn contacten met de kunstenaars van de Cobragroep en de Franse surrealisten rond Breton waarmee hij nochtans veel gemeen had. Voor Heerbrant was er geen wezenlijk verschil tussen figuratie en abstractie : in zijn oeuvre lopen beide disciplines ongestoord door elkaar. In zijn atelier was hij als een echt alchemist voortdurend aan het experimenteren met zelfgebrouwen afbijtmiddelen en vernissen om speciale effecten te bekomen. Hij was een ware duivel-doe-al die in de eenzaamheid van zijn atelier zijn eigen wereld schiep, waar weinigen toegang hadden. Baron Urvater en Alla en Benedict Goldschmidt waren de eersten die zijn werk ontdekten en in hun collectie opnamen. Dank zij het Goldschmidt legaat is werk van Heerbrant opgenomen in de permanente collectie van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel. Heerbrant nam deel aan de Biënnale van Venetië, Sao Paulo en Ljubljana en zijn grafisch werk reisde de Verenigde Staten rond( Dallas, New York, Pittsburgh. Group 2 Gallery heeft in 1991 een geïllustreerde monografie over de kunstenaar gepubliceerd en sedertdien talrijke persoonlijke tentoonstellingen georganiseerd. Werken van Heerbrant zijn regelmatig te zien in groeps- en thematische tentoonstellingen bij Group 2 Gallery.