Search artalog.net...
 

Group 2 Gallery

     Group 2 Gallery - Brussels - Belgium     LISMONDE
 

LISMONDE - Composition

 
 LISMONDE Composition  
LISMONDE - Composition
Charcoal on paper - Houtskool op papier - 1970's
88 x 63 cm.

Price : Please contact gallery
Group 2 Gallery
Tel. : +32 (0)2 539 23 09 - 538.00.96
www.group2gallery.be


Lismonde heeft lang getwijfeld tussen zijn liefde voor de muziek en de plastische kunst. Uiteindelijk koos hij voor een carrière als kunstenaar en schrijft hij zich in aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel in 1924, waar hij o.a. les krijgt van Xavier Mellery. Zijn vroegste werken zijn geladen met symboliek en doen denken aan W. Degouve de Nuncques of V. De Saedeleer en E. Laermans. Van in het begin koos hij exclusief voor zwart-wit en bleef hij consequent die gekozen weg inslaan. In 1934 vervolmaakte hij zijn vorming in de Academie van St Joost-ten-Node met als leraar o.a. Jacques Maes. Daar ontmoet hij Anne Bonnet en Emile Mahy. Later sluit hij zich aan samen met die twee en met Gaston Bertrand en Louis Van Lint bij het Atelier Libre “L’Effort”. De hechte vriendschap tussen deze kunstenaars leidde in 1945 tot het stichten van de groepering “La Jeune Peinture Belge”. Lismonde heeft zich echter nooit voor honderd procent lid gevoeld van deze beweging en wel door zijn keuze voor de tekening in plaats van het olieverfschilderij. Toch nam hij deel aan een paar groepstentoonstellingen in het kader van de Jonge Belgische Schilderkunst o.m. in Zürich en Bordeaux. Voordien toonde hij zijn tekeningen reeds in de Galerie Apollo van Robert Delevoy en in 1945 zien we hem deelnemen aan de tentoonstelling “Apport 45”. In de vijftiger jaren wordt zijn werk constructiever. Het onderwerp is figuratief maar alles wordt vereenvoudigd tot geometrische figuren die uiteenvallen in fragmenten. Langzaam maar zeker worden de tekeningen volledig abstract : een lijnenspel van door elkaar wriemelende rechten en gebogen lijnen die samen een virtuoos en dynamisch architecturaal geheel vormen. In 1954 krijgt hij een studiebeurs die hem toelaat in Rome te werken. Dit wordt een keerpunt in zijn evolutie. De leesbaarheid van de tekeningen vermindert zienderogen door de complexiteit van de compositie. De materie speelt een grote rol en de schakeringen gaan van zuiver wit over allerlei grijstonen tot het diepste zwart. Eindelijk krijgt Lismonde weerklank bij een publiek van kunstliefhebbers. Monografieën, prijzen, medailles getuigen van de waardering die hem te beurt valt. Vanaf het jaar 1970 worden de tekeningen minder “gestoffeerd” en luchtiger. De materie moet wijken voor een lichter grafisme. Ook de drager verandert van zwaar “Arches” papier naar een veel fijner rijstpapier of een bijna doorzichtig onregelmatig Japans papier. Ook de positie van de tekenaar verandert : in plaats van het blad vertikaal op de schildersezel legt hij het voortaan horizontaal op de tekentafel zodat de druk uitgeoefend door de hand van de kunstenaar aanzienlijk toeneemt.
Lismonde ontwerpt eveneens tapijten en realiseert een muurreliëf voor de Brusselse metro. In 1977 wordt een retrospectieve van zijn werk georganiseerd in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel.
In 2009 bracht hetzelfde Museum opnieuw hulde aan de kunstenaar. Group 2 Gallery sloot zich aan bij dit initiatief met een belangrijke overzichtstentoonstelling.