Search artalog.net...
 

Group 2 Gallery

     Group 2 Gallery - Brussels - Belgium     Mig QUINET
 

Mig QUINET - Mig Quinet

 
Mig QUINET Mig Quinet  
Mig QUINET - Mig Quinet


Price : Please contact gallery
Group 2 Gallery
Tel. : +32 (0)2 539 23 09 - 538.00.96
www.group2gallery.be


Naar aanleiding van de 100e verjaardag van haar geboorte heeft Group 2 Gallery in 2006 een retrospectieve tentoonstelling gewijd aan Mig Quinet ( 1906 – 2001 ), één van de belangrijkste vrouwelijke artiesten uit onze kunstgeschiedenis.Het was onrechtstreeks door haar tussenkomst bij advokaat René Lust dat de “Jonge Belgische Schilderkunst” tot stand kwam na de Tweede Wereldoorlog. Het quatuor Mendelson, Bertrand, Van Lint en Cox wordt nog steeds beschouwd als de “goden” van de J.B.S. Er waren echter ook “godinnen”, wat voor die tijd eerder uitzonderlijk was. Het trio Quinet, Bonnet en Collon speelde een historische rol in de evolutie van s’lands plastische kunst. Robert Delevoy, direkteur van Galerie Apollo, die als eerste deze jonge kunstenaars verdedigde, wijdde een gans hoofdstuk van zijn boek aan Quinet onder de titel “Le parti pris d’allégresse”, m.a.w. “blijheid is mijn devies”. Ondanks het zware verkeersongeluk waar zij in Zweden het slachtoffer van was tijdens een grote tentoonstelling met de leden van de J.B.S., en waardoor zij ernstig in haar carrère gestuit was, is zij dit devies haar leven lang trouw gebleven. Haar abstract werk van de vijftiger jaren, haar “figurations allusives” ( Serge Goyens de Heusch ) uit de jaren 60 en 70, haar later grafisch werk getuigen steeds van een levenslust vol humor en originaliteit. Maar het meest typische element in haar oeuvre is wel haar intens kleurgebruik. Haar doeken staan “in vuur en vlam” en staan de toeschouwer met verstomming over zoveel durf en branie. Quinet was niet zomaar een vrouw die schilderde om zich te amuseren of om den brode. Schilderen was voor haar een passie die haar verteerde en een obsessie waar zij alles aan opofferde. Nooit kwam het in haar op om toegevingen te doen aan de gangbare smaak of om zich te bekommeren om commerciel succes. Zij ging haar gang, haar hele leven lang en mag gerust een ware pionier genoemd worden van de hedendaagse kunst in ons land. De kunst-critica Danièle Gillemon noemt haar werk “une écriture contemporaine avant la lettre”. Haar doeken dateren niet, zij blijven actueel en houden niet op ons te verbazen.